Dom Wczasów Dziecięcych w Wygoninie

Kontakt:
tel. 58 687 63 67

Adres:
Stara Kiszewa 83-430
ul. Konarzyńska 18

Dostępne pokoje

POKÓJ W DOMU WCZASOWYM

28 PLN

Łazienka

Śniadanie

Ilość miejsc noclegowych: 80

Znajdź pokój

Opis:

Dom Wczasów Dziecięcych położony jest w wydzielonym kompleksie leśnym, w otoczeniu jezior, na pograniczu Pojezierza Kociewskiego i Kaszub w miejscowości Wygonin. Placówka przeznaczona jest do turnusowego pobytu dzieci, wspomaga wychowanie, opiekę szkolną i rodzinną. Ukierunkowana na profilaktykę problemów dzieci, w tym patologii wśród dzieci, edukację ekologiczną i regionalną, promowanie zdrowia oraz aktywnych form wypoczynku dziecięcego.

Misją Domu Wczasów Dziecięcych w Wygoninie jest dostarczanie dzieciom doświadczeń społecznych mających korzystny wpływ na prawidłowe kształtowanie sfer rozwojowych dzieci. Pracownicy tworzą atmosferę serdeczności, uczą samoakceptacji i wiary we własne siły, nawiązywania dobrych stosunków z innymi, budowania przyjaźni i koleżeństwa, pokazują pozytywne sposoby rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Atrakcją położenia ośrodka jest mikroklimat, czyste, ekologiczne środowisko oraz doskonałe warunki do nauki i wzmocnienia ogólnej kondycji psychofizycznej. Urządzenie ośrodka samo w sobie posiada walory terapeutyczne sprzyjające realizacji ważnych zadań oświatowych w zakresie profilaktyki problemów dzieci, terapii, edukacji ekologicznej oraz aktywnego wypoczynku. Ośrodek posiada pozytywną opinię ochrony środowiska o czystości ekologicznej tych terenów oraz kartę kwalifikacyjną obiektu.

Opinie użytkowników

Brak komentarzy

Mapa: