11. Wdzydzkie Dni z Bazuną

Termin
Start 17:00 21-08-2020
Zakończenie 22-08-2020

Adres:
Wdzydze

Zdjęcia

Opis:

Dwa wieczory z piosenką, o szerokim przekroju,
tradycyjnie w Tawernie Żeglarskiej Stanicy Wodnej PTTK we Wdzydzach.

Opinie użytkowników

Brak komentarzy

Mapa: