Stolemowe Szlaki Nordic Walking w Gminie Nowa Karczma

Start:
Kościerska 5, 83-404 Nowa Karczma, Poland

Przez:
Grabówko 3, 83-403 Grabówko, Poland

Do:
Kościerska 5, 83-404 Nowa Karczma, Poland

Opis:

Stolemowe Szlaki Nordic Walking w Gminie Nowa Karczma znajdują się w gminie leżącej na terenie Pojezierza  Kaszubskiego. Obszar charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźbą terenu, powstałą w wyniku ostatniego zlodowacenia, z ciągami moren czołowych, sandrami oraz dużą ilością jezior o powierzchni niemal 300 ha. Na terenie gminy ustanowiono sześć obszarów należących do Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, powstały trzy Obszary Chronionego Krajobrazu, a także wyznaczono kilkanaście pomników przyrody.

Swoista perłą na terenie szlaku jest XVII wieczny dworek w Będominie należącym niegdyś do twórcy hymnu narodowego Józefa Wybickiego. Obecnie mieści się tam Muzeum Hymnu Narodowego.  Na terenie przynależącym do Muzeum znajduje się unikatowy park, w którym spotkamy m.in. 400 letni pomnik przyrody. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że w czerwcu 2013 roku ,,Dąb Wybickiego'' zdobył tytuł ,,Drzewa Roku 2013".

Na terenie Gminy Nowa Karczma utworzono 4 trasy nordic walking.

Szlak zielony liczy ponad 13 km i należy do trudnych. Start trasy znajduje się przy Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowej Karczmie.

Szlak czerwony to dystans to ponad 16 km.

Szlak żółty rozpoczyna się przy kościele w Grabowie Kościerskim i liczy nieco ponad 13 km. 

Szlak fioletowy swój początek ma w Lubaniu, przy zejściu drogi w stronę Grabówka.

 

 

 

Długość trasy: 13,7 km

Przebieg trasy: Nowa Karczma, Będomin, Grabówko, Nowa karczma

Czas przejścia: ok. 1 h 20 min

Oznakowanie trasy: szlak zielony

Trasa: trudna

Opinie użytkowników

Brak komentarzy

Mapa: