Piesza ścieżka przyrodnicza ,,Życie lasu wokół remizy''

Start:
Schodno 1, 83-425 Schodno, Poland

Przez:
Schodno 1, 83-425 Schodno, Poland

Do:
Schodno 1, 83-425 Schodno, Poland

Opis:

 

Piesza ścieżka przyrodnicza ,,Życie lasu wokół remizy'' wyposażona została w oryginalne tablice informacyjne o różnorodnej tematyce. Poprowadzona przy Zielonej Szkole w Schodnie stanowi bazę dydaktyczną do prowadzonych warsztatów z dziećmi i młodzieżą, ale jest również atrakcyjną propozycją dla turystów odwiedzających Wdzydzki Park Krajobrazowy.

Ścieżka rozpoczyna się niedaleko Zielonej Szkoły przy drodze ze Schodna do Loryńca, która oznakowana jest charakterystycznymi strzałkami. Pierwszym przystankiem jest ptasia remiza założona specjalne na potrzeby ścieżki i prowadzonych w lesie zajęć. Kolejne przystanki na ścieżce wyposażone są w tablice ukazujące budowę i rolę różnych grzybów rosnących na terenie lasu, jak również informacje o drzewach i ich nasionach. Szczególnie ciekawym przystankiem jest użytek ekologiczny Żabińskich Błoto z kładką dydaktyczną pozwalającą obserwować roślinność torfowiskową. Ostatnim przystankiem jest hydrofitowa oczyszczalnia ścieków we wsi Schodno. Dzięki wykorzystaniu naturalnych procesów zachądzących na terenach bagiennych i zdolności roślin do oczyszczania wody, oczyszczalnia ta skutecznie wykonuja swoją pracę.

Długość trasy: 3 km

Przebieg trasy: Zielona Szkoła w Schodnie

Oznakowanie trasy: niebieskie znaki 

Opinie użytkowników

Brak komentarzy

Mapa: